تور هندوستان:

 

هند به دلیل وسعت٬مساحت٬فرهنگ ها و مذاهب گوناگون٬تنوع آب و هوایی٬وجود طبیعت بکر و دست نخورده٬غذاهای متنوع و خاص جغرافیای هند و...از جاذبه های جالب توجه برای تورهای گردشگری میباشد.آیین اکثریت مردم در کشور هند آیین هندو میباشد. بدین ترتیب در صورتی که شما خواستار مسافرتی پر از تنوع و شگفتی میباشید٬چه از لحاظر مناظر طبیعی و چه بناهای تاریخی و همچنین سنت٬آیین و فرهنگ های کهن٬میتوانید بی تردید از تور هند نهایت لذت را برده و وارد سرزمینی پر از شگفتی ها شوید